2 974

HİZMETLERİM

Bireysel Psikoterapi

Psikoterapi, kişinin kendini tanıması, problemlerine çözümler bulmasını içeren bir süreçtir. Yaşamımızın bazı dönemlerinde baş edemediğimiz problemler yaşarız. Olumsuz duygu, düşünceler ve olaylar ile karşı karşıya kalırız. Psikoterapi, bu duygu ve düşüncelerden sıyrılmak ve değişik bakış açıları geliştirmek için kişinin farkındalık ve iç görü kazanmasına yardımcı olacaktır. Bireysel danışmanlık sürecinde, öncelikle sorunun ne olduğu, ne zaman başladığı, kişinin geçmişindeki belirleyici sebepler ve şu anki devam ettirici etkenler araştırılır. Danışanın ne tür değişimler hedeflediği tespit edilir. Bu gözlem ve değerlendirmelerin ışığında, kişinin beklentileri ve hedefleri netleştikçe, yaşadığı sorunun çözümlenmesi yolunda ilerlenir.

    - Depresyon

    - Anksiyet

    - OKB

    -  Kayıp / Yas

    - Panik Atak

    - Fobiler

    - Özgüven Geliştirme

    - Sorunlarla baş etme

    - Tramva

    - Öfke

Çift ve Evlilik Terapisi

Çift terapisinde amaç, çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve bireylerin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Çiftler arasında iletişimin ve problem çözme yeteneklerinin kuvvetlenmesi sayesinde sadece anlık sorunun çözümü için değil, çiftlere daha sonra da kullanabilecekleri beceriler kazandırılmış olunur. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve eşleri hakkında daha fazla bilgi edinmektedirler ve ilişkileri konusunda farkındalıkları artmaktadır. Amaç çiftlere daha geniş bakış sağlamak ve empati kurma yeteneği kazandırmaktır.

Ergen Terapisi

Ergenlik yetişkinliğe ilk adım atılan evredir. Ergenlik dönemi bir kimlik arayışı dönemi olduğundan bireyin en zorlu süreçlerinden biridir. Birey için özgüven oluşturma isteği, duygusal oluşumlar, cinsel gelişim, kendini tanıma ve ben merkezcilik yönleri hakimdir. Bu süreçte ergen birey zorlandığı ve karşılaştığı problemleri doğru bir uzman desteği alarak rahatlıkla aşabilir. Kişide iç görü ve farkındalık yaratmak ve bu doğrultuda farklı bakış açıları edinmesini sağlamak en önemli unsurdur.

Kurumsal Danışmanlık

Uzman klinik psikolog olarak verdiğim hizmetlerden biri olan kurumsal danışmanlık hizmeti konusunda sizleri bilgilendirmek isterim. Kurumsal psikolojik danışmanlık, çalışanların hayat kalitelerini ve işte verimliliklerini arttırmaları amacıyla şirketlerin çalışanlarına sağladıkları bir imkandır. Terapist- danışan ilişkisinin tarafsızlığını korumak ve danışanların terapiste gerçekten açık olmalarını sağlamak amacıyla danışmanlık sağlayacak psikologlar genelde kurum bünyesinden değil, şirket dışından seçilmektedir. Çalışanlar yoğun iş temposu, kuruma ve kişilere uyum sağlayamama, çıkan sorunlarla baş edememe, stresle başa çıkamama, iletişim becerilerdeki sorunlar nedenleriyle günlük ve iş hayatlarında zorluklar yaşamaktadırlar. Kurumlara sağlanan psikolojik danışmanlığın amacı çalışanların sorunlarla başa çıkma, iletişim, dikkat sürdürme ve konsantrasyon becerilerinin kuvvetlenmesi, farkındalık ve iç görü kazanmalarıdır. Bunların yanında kariyer geliştirme ve kişisel gelişim konusunda da danışanlara yardımcı olunmaktadır. Çalışanın danışmanlık süreciyle işte verimliliğinin artması, çalışanlar arasında daha sağlıklı iletişim kurulması, stresle baş edebilme yetenekleri ve problem çözme yeteneklerinde görülen değişiklikler kuruma da yarar sağlamaktadır. Çalışanın gerek özel hayatlarında gerekse işte karşılaştıkları zorluklarla baş edebilme yetenekleri sayesinde performanslarında olabilecek negatif düşüşlerin önlenmesi sağlanır. Bunun yanında kuruma yönetici danışmanlığı, personel seçimi, performans artırma, kurumsal eğitimler alanlarında da danışmanlık sağlanmaktadır. Bu alanlarda yaptığım çalışmalar sonucunda danışmanlık hizmetinin çalışanlarınıza ve dolayısıyla kurumunuza yararlı olacağını öngörmekteyim.

Uygulanan Testler

 • Ankara Gelişim Envanteri
 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
 • Resim Çizme Testleri
 • Bender Gestalt Motor Algı Testi
 • Beier Cümle Tamamla Testi
 • Duygu Durum Ölçekleri
 • Gessel
 • Cattel 2A - 3A
 • Metropolitan
 • Frostig
 • D2
 • Burdon
 • MMPI (Minesota Kişilik Envanteri)
 • WISC-IV
 • Rorscach